Plusklas

Op elke school zitten meer- of hoogbegaafde kinderen. Het is onze visie dat deze kinderen even veel recht hebben op onderwijs en zorg op maat als alle andere leerlingen. Zij wijken even veel af van de middengroep als de minder begaafde leerlingen.

Deze meer- of hoogbegaafde kinderen krijgen waar nodig of wenselijk aangepast onderwijs. Voor hen wordt een minimumprogramma opgesteld waarin alleen de essentiële elementen uit de leerstof zijn opgenomen, of er wordt een selectie gemaakt uit de oefenstof ,waarbij vooral de hoeveelheid herhalingsstof wordt verminderd. Daarnaast krijgen deze leerlingen verrijkingsstof aangeboden.

Ook is er voor de leerlingen van CBS de Ster de mogelijkheid om naar de bovenschoolse plusklas op GBS de Poort in Ten Boer te gaan.

De doelstelling van de Plusklas is tegemoet komen aan de specifieke behoeften van hoogbegaafde kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar, zowel op intellectueel als op sociaal-emotioneel en creatief gebied.  


Afdrukken