Veiligheid

swf 7919 square

 

Veiligheid op onze school
Veiligheid op school vinden we belangrijk. Of het nu gaat om de praktische zaken of om de sociale veiligheid van onze leerlingen, we werken hier hard aan om dit op orde te brengen en te houden.

De afspraken die we hier als school over hebben gemaakt liggen vast in ons veiligheidsplan. Ook vindt u hierin de contactgegevens van onze veiligheidscoördinator. Op school ligt deze ter inzage, u kunt hiernaar vragen bij de directeur.

Een pestprotocol beschrijft hoe de school met pesten omgaat en vooral wat de school aan preventieve middelen inzet. Ook onze basisschool heeft een pestprotocol. Deze kunt u lezen in het document: Pestprotocol basisschool De Ster. 

Heeft u opmerkingen of suggesties hierover, ook dan horen we het graag. We gaan graag met elkaar in gesprek, u bent welkom! 

Klachten
‘achter elke klacht schuilt een verlangen’

Iedereen die betrokken is bij school kan een klacht indienen. Of je nu leerling, ouder, vrijwilliger of leerkracht bent. De meeste zaken zijn over het algemeen goed te bespreken en vaak ook op te lossen. Soms helaas niet. Voor die situaties hanteren wij een klachtenregeling, deze leest u hier.


Afdrukken