Veiligheid

swf 7919 square

 

Veiligheid op onze school
Veiligheid op school vinden we belangrijk. Of het nu gaat om de praktische zaken of om de sociale veiligheid van onze leerlingen, we werken hier hard aan om dit op orde te brengen en te houden.

De afspraken die we hier als school over hebben gemaakt liggen vast in ons veiligheidsplan. Ook vindt u hierin de contactgegevens van onze veiligheidscoördinator. Op school ligt deze ter inzage, u kunt hiernaar vragen bij de directeur.

Een pestprotocol beschrijft hoe de school met pesten omgaat en vooral wat de school aan preventieve middelen inzet. Ook onze basisschool heeft een pestprotocol. Deze kunt u lezen in het document: Pestprotocol basisschool De Ster. 

Heeft u opmerkingen of suggesties hierover, ook dan horen we het graag. We gaan graag met elkaar in gesprek, u bent welkom! 

Klachten
‘achter elke klacht schuilt een verlangen’

Iedereen die betrokken is bij school kan een klacht indienen. Of je nu leerling, ouder, vrijwilliger of leerkracht bent. De meeste zaken zijn over het algemeen binnen het schoolteam goed te bespreken en vaak ook op te lossen.

Vertrouwenspersoon
Wordt een klacht naar uw gevoel niet serieus genomen of niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt u terecht bij de bovenschoolse vertrouwenspersoon. Ook kunt u bij de vertrouwenspersoon terecht op het gebied van discriminatie of ongewenste intimiteiten op school. De gegevens van de vertrouwenspersoon zijn te vinden in onze schoolgids.

Klachtenregeling
Is uw klacht dan nog niet opgelost, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling. Als school van NoorderBasis zijn wij aangesloten bij de Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO). De contactgegevens met de GCBO zijn te vinden op deze website. Hier staat onder het tabblad ‘Publicaties’ de actuele klachtenregeling.

Anti-pestcoördinator
Iedere school is verplicht een anti-pestcoördinator in huis te hebben. De naam van deze persoon is eveneens terug te vinden in de schoolgids.

Privacy
Op school werken we op tal van manieren met persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers. Daarbij moet de school zich houden aan de wettelijke eisen die gelden volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Hoe we dit hebben geregeld staat vermeld op de website van NoorderBasis. Dit kunt u hier lezen.