Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad, zo ook De Ster. Deze raad bestaat uit personeel en ouders van de school. De personeelsgeleding bestaat uit Nadie Vredeveld en de oudergeleding bestaat uit Dino Sauchelli en Bart van Bergen. De rol van de medezeggenschapsraad op school is het meedenken over het schoolbeleid. Voor een aantal onderwerpen, zoals bij de begroting, belangrijke wijzingen en andere beleidstukken moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. De medezeggenschapsraad heeft een belangrijke rol in het meepraten over het beleid op school.

De MR vertegenwoordigt ook de stem van alle ouders. Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan horen wij deze graag. Daarnaast bent u altijd van harte welkom om eens aan te sluiten bij een vergadering.