Passend onderwijs

Voor elk kind, met welke specifieke ondersteuningsbehoefte dan ook, zou een plek op onze school moeten zijn.

Om op een zorgvuldige manier te kunnen beslissen of een kind bij ons écht op de goede plek is, hebben we een protocol gemaakt. Voor leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte kan via de directeur een arrangement aangevraagd worden, om onderwijs op een reguliere basisschool te blijven volgen.

Onze school maakt voor ieder verzoek steeds weer een nieuwe afweging. Kern van deze afweging is de vraag of de combinatie van beperking en de extra onderwijsondersteuning die nodig is, overeenkomt met de mogelijkheden van de school, zoals dat is verwoord in het ondersteuningsprofiel dat de school gemaakt heeft. De keuzevrijheid van de ouders kan immers worden beperkt door de aard en zwaarte van de beperking en de feitelijke (on)mogelijkheden van de school om deze kinderen verantwoord op te nemen.

Het Schoolondersteuningsprofiel vindt u hier: Schoolondersteuningsprofiel 2019-2020.