Schooltijden en vakantierooster

Schooltijden
Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
08.30 - 14.15 uur

Vrijdag
08.30 - 12.00 uur onderbouw
08.30 - 14.15 uur bovenbouw

Vakanties schooljaar 2020-2021
Herfstvakantie:         12 oktober t/m 16 oktober 2020
Kerstvakantie:           21 december 2019 t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie:    22 februari t/m 26 februari 2021
Pasen:                       2 april t/m 5 april 2021
Meivakantie:             26 april t/m 7 mei 2021
Hemelvaart:              13 mei en 14 mei 2021
Pinksteren:                23 en 24 mei 2021
Zomervakantie:        9 juli t/m 22 augustus 2020

Margedagen
Maandag 5 oktober 2020
Wonesdag 18 november 2020
Donderdag 18 en vrijdag 19 februari 2021
Dinsdag 29 en woensdag 30 juni 2021


Afdrukken