Schooltijden en vakantierooster

Schooltijden
Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
08.30 - 14.15 uur

Vrijdag
08.30 - 12.00 uur onderbouw
08.30 - 14.15 uur bovenbouw

Vakanties schooljaar 2021-2022
Herfstvakantie:         18 oktober t/m 22 oktober 2021
Kerstvakantie:           27 december t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie:    21 februari t/m 25 februari 2022
Pasen:                       15 april t/m 18 april 2022
Meivakantie:             27 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaart:              26 mei en 27 mei 2022
Pinksteren:                6 juni 2022
Zomervakantie:        16 juli t/m 28 augustus 2022

Margedagen
Maandag 25 oktober 2021
Maandag 7 februari 2022
Donderdag 14 april 2022
Vrijdag 1 juli 2022