Missie/Visie

20180712 140646 square

Jaarplan
In het jaarplan geven we weer waar we de komende jaren aan gaan werken en vanuit welke visie we dit doen. Dit hebben we verwerkt in een digitaal systeem, waaruit we deze 'betekeniskaart' generen. Wilt u meer weten, dan leggen we dit graag aan u uit.

Jaarplan 2020-2021 Betekeniskaart de Ster

Wij zijn een lerende school
Wij willen onderwijs realiseren dat er toe doet in deze tijd. We willen onze leerlingen voorbereiden op de toekomst. Dit doen we door hen hulp en begeleiding geven in een betekenisvolle en lerende situaties. Verder vinden we het belangrijk dat kinderen hun natuurlijke nieuwsgierigheid behouden en zich meervoudig ontwikkelen. 
Daarnaast vinden we het belangrijk om samen te ontdekken dat leren leuk is! De leerresultaten van de kinderen worden bijgehouden. Op grond van het analyseren van deze resultaten wordt het onderwijsaanbod aangepast.

Wij zijn een christelijke school
Onze christelijke levenshouding kleurt de manier waarop we tegen onszelf en onze medemens aankijken. Kernwoorden voor ons zijn; samen, liefde, respect, vergeving, vrijheid, dienen en verantwoordelijkheid.
We weten als team dat we verantwoordelijkheid zijn voor de kinderen die aan ons worden toevertrouwd. Vanuit dat besef geven we dagelijks onderwijs.
Naast respect voor jezelf en anderen, vinden we het ook belangrijk dat kinderen opgroeien met een verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving.

Wij werken thematisch
Kinderen hebben zelf de behoefte om te leren. Ze willen de wereld om zich heen ontdekken. Ze zijn van nature nieuwsgierig en willen graag antwoorden vinden. Binnen het thematisch onderwijs is er gelegenheid voor het stellen van eigen leervragen. Met  ‘mindmappen’ brengen de kinderen hun hoofdvragen en bijbehorende deelvragen in beeld. Zo worden de leervragen concreet en leren de kinderen hun leervraag te formuleren. We maken gebruik van de methode ”Leskracht”. www.leskracht.nl

Op onze school leren kinderen individueel maar ook samen. Hiervoor gebruiken we coöperatieve werkvormen.